Idag är Chiles president Michelle Bachelet på statsbesök i Sverige på inbjudan av H.M. Konungen. Jag fick äran att moderera dagens spännande evenemang som samlade myndigheter, företagsledare och ledande representanter från svenskt näringsliv som är intresserade av att stärka det bilaterala politiska och ekonomiska utbytet mellan Chile och Sverige. Diskussionerna handlade främst om jämställdhet, mänskliga rättigheter, klimat, välfärdsmodeller och handel.