I måndags både modererade jag och föreläste på Länsstyrelsens nationella konferens “Ingen lätt match!”, arrangerad av regionerna Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Södermanland, Östergötland, Örebro och Västmanland. I fokus var de stora kompetensutmaningarna som väntar framöver för både näringsliv och offentlig sektor, enligt ett flertal utbildnings- och arbetsmarknadsrapporter som presenterades under dagen. Min föreläsning hette “Sluta jiddra – börja trolla!” och handlade om möjligheterna med sociala företag!

Tillsammans med Tobias Smedberg modererade jag även slutpanelen, där företrädare för fyra av regionerna: Mikael Stamming (utvecklingsdirektör Region Skåne), Bo Wictorin (regional analytiker Östra Mellansverige), Karina Uddén (tillväxtdirektör Länsstyrelsen Stockholm) och Fredrik Adolfsson (regionutvecklingsdirektör Västra Götaland) lyfte frågeställningar kring de centrala utmaningarna i deras regioner. I panelen satt Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf, Mikael Sjöberg från Arbetsförmedlingen, Företagarnas VD Günther Mårder och Statssekreterare Karin Röding.

En kunskapsintensiv dag där behovet av mer samarbete var den röda tråden!