Slide background

”It's not the world we dream of
that will determine
- it's the world we take part
in creating.”

Slide background

Awarded
Social Capitalist of the Year
by Veckans Affärer
(Business Weekly)

Slide background

CEO and founder of the
social enterprise

Slide background

Appreciated and frequently
hired educator and moderator

Soledad Piñero Misa is the CEO and founder of Retoy, Social Mission Manager at Ben & Jerry’s and a frequently hired speaker, process manager and consultant. Her employers and partners describe her as inspiring, present, professional, creative, warm, responsive, touching, entertaining and invaluable.

She has great references from employers like UNICEF, Swedbank, The Swedish Government Offices (Regeringskansliet), Skandia, RFSL, Vattenfall, Fairtrade, Sida, Volvo, The Swedish Teacher’s Union (Lärarförbundet), Södertörn College, the Equality Ombudsman (DO), Swedbank, the Royal Institute of Art (KKH), Anna Lindh’s memorial fund, the Environmental Party (Miljöpartiet) – to name a few.

Soledad has a background as administrator at the Youth Democracy Commission, secretary-general at LSU (National Council of Swedish Youth Organisations), chairman of the Red Cross Refugeee Center, director of Youth Against Racism and administrator at the Youth Democracy Commission.

She was appointed by the government to the board of the Skansen foundation, placed number 9 on Veckans Affärers (Business Weekly’s) list of the 101 Swedish super-talents and number 8 on Shortcut’s list of Swedish up-and-comers. In 2012 she won both the Kurage- och Göran awards. In the fall of 2013 she was awarded Veckans Affärers Social Capitalist of the Year with her company Retoy.

                                                                         unnamedPastedGraphic-1

Slide background

”Soledad ledde med fast hand kombinerad med fingerkänslighet en diskussion
om mänskliga rättigheter vid ett viktigt seminarium till minne av Anna Lindh.
För detta är vi djupt tacksamma."

- Jan Elisasson, vice generalsekreterare i FN

Slide background

"Soledad föreläste för våra 1000 chefer på temat Lek dig till en bättre värld.
Hon gjorde det med stark närvaro och med personligt engagemang.
Soledad upplevs äkta och genuin och kan varmt rekommenderas."

- Peter Gustavson, Ledarcentrum HR Strategiska avdelningen, Malmö stad

Slide background

” ...Soledad var en inspirerande och pedagogisk moderator som på ett
mycket bra sätt höll ihop programmen och såg till att tider hölls.
Utan Soledads medverkan skulle våra seminarier inte ha blivit
tillnärmelsevis lika bra som de nu blev..."

- Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson Miljöpartiet

Slide background

"En av de bästa kursledare vi haft.
Hon var lyhörd och tog in gruppen på ett fantastiskt sätt."

- Deltagare, Mångfaldsutbildning för personalchefer, Swedbank